Herroepingsrecht

HERROEPINGSRECHT

Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 7 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij jou komen afhalen maar zullen jou hiervoor wel kosten worden aangerekend.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Tijdens de eerste 7 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

Je kan je retourpakket retourneren via DPD of de post.

Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar Lion Gaming Solutions – Mermansstraat 53-2 -1  2300 Turnhout - België. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

"MODELFORMULIER VOOR HERROEPING"

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  

 - Aan

Lion Gaming Solutions

  Mermansstraat 53-2

  2300 Turnhout

   België

   E-mailadres: info@liongamingsolutions.be

 - Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 - Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 - Naam/Namen consument(en)

 - Adres consument(en)

 - Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 - Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is."

 *onder voorbehoud van fouten!